Några av alla initiativ

Open Up! samlar löpande på sig initiativ och projekt som får innanförskap att hända. Några av våra favoriter bjuder vi på här. Andra kan du löpande möta genom vår facebooksida.

Yrkesdörren – kopplar nyanlända och etablerade nätverk

I Sverige tillsätts sju av tio jobb med hjälp av kontakter. De nätverk vi har är med andra ord direkt avgörande för yrkeslivet. Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar som vill bredda och dela med sig av sitt nätverk, och nya svenskar som vill bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland. På så vis växer chanserna till arbete!

 

Läs mer

Yalla-trappan i Malmö – skapar jobb åt de chanslösa

Yalla Trappan har gjort det omöjliga möjligt och skapat arbetstillfällen för kvinnor som står allra längst från arbetsmarknaden. De är ett socialt företag och kvinnokooperativ i Malmös Rosengård. Idag levererar Yalla-trappan både catering, städtjänster och sömnad till kunder i Malmö, det senare bl a till IKEA i Malmö. Yalla-trappan har fått flera nationella och internationella utmärkelser inom socialt entreprenörskap.

Läs mer

Värsta Fördomen – gör scouterna redo för mångfald!

Värsta fördomen är att normkritiskt och anti- rasistiskt mångfaldsprojekt initierat av Scouterna i Sverige. Syftet har varit att skapa dialog kring normer, fördomar och värderingar för att motverka rasism. Med projektet som grund har man gått vidare för att involvera helt nya grupper av ledare och aktiva. Dessutom är man aktivt engagerade i arbetet att integrera nyanlända i svenska samhället.

Läs mer

Linje 14 – öppnar dörrar till universitet och högskola

Linje 14 startade för att skapa akademiska förebilder för barn och unga i utsatta områden. Idag hjälper Linje 14 till med läxläsning, mentorskap och studiebesök på universitetet. Initiativet har visat sig inspirera på rätt sätt, i berörda målgrupper läser många fler vidare på universitet och högskola.

 

Läs mer

Järvakolan – vill bygga gränslösa drömmar

Hösten 2016 startar Järvaskolan sin högstadieskola i Kista. Skolan ska ge förortens barn chansen att gå i en skola som inspirerar till gränslösa drömmar. Här kan barnen hitta de förbilder, kontakter och bryggor som krävs för att hitta sin plats i samhället. En av grundarna är Milad Mohammadi – en av Sveriges främsta föreläsare på temat mångfald.

Läs mer

Världsorkestern i Flen – samling kring musik

Lutte Berg flyttade hem från Italien och bjöd in Flens alla musiker, inflyttade från hela världen, att skapa Världsorkestern i Flen. Här samlas en mångkultur av musikstilar, instrument och ansikten. Idag uppträder de över hela Sverige med sin världsmusik.

 

Läs mer

Welcome talent – kopplar nyanlända till praktik

Welcome talent är ett projekt skapat av LinkedIn i samarbete med Handelskammaren för att fixa praktikplatser åt nyanlända. Genom en digital plattform matchas företag och praktiksökande samman.

Läs mer

Angeredsutmaningen – skapar framtidstro bland unga

Näringslivet och offentlig sektor går samman för att skapa mentorer, stipendier, praktik och kontaktytor för en grupp ungdomar som saknar kontaktytor mot det etablerade samhället. Allt för att öka hoppet bland dem som saknar framtidstro!

Läs mer

Invitationsdepartementet

Invitationsdepartementet verkar för ett inkluderande samhälle där främlingar blir till middagsgäster. De är ett icke-statligt, ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet initiativ och utgörs av de som själva väljer att delta. Kort och gott bjuder svenskar hem invandrare som vill öva svenska på middag, eller vice versa.

Läs mer

Äntligen jobb

I Sverige går 100 000 akademiker med utländsk bakgrund arbetslösa. Samtidigt uppskattas svenska företag behöva 100 000 ingenjörer till år 2030. För att säkra framtida kompetenser har E.ON i Sverige gått in i projektet Äntligen Jobb – som ska minska avståndet mellan nya svenskar och svensk arbetsmarknad.

Läs mer

Låna en svensk 

På biblioteket i Hultsfred föddes idén om att låna ut svenskar och matcha nya och etablerade svenskar utifrån intressen. Intresset blev stort i första omgången som skedde under några veckor. Nu sprider sig idén över hela Sverige.

 

Läs mer

It-guiderna

It-guider är ungdomar som är födda och uppvuxna utanför Sverige. Genom att hjälpa seniorer med internet får de möjlighet att träna svenska språket och lär sig också mer om det svenska samhället. Samtidigt lär sig seniorerna internet. En verksamhet med bas i Örebro som handlar om delaktighet – för såväl nysvenska ungdomar som seniorer.

Läs mer

Mekaniker för mångfald 

Under 2014 startade Mekonomen, i samarbete med Arbetsförmedlingen, ett projekt för att trygga den framtida försörjningen av mekaniker i koncernen. Målgruppen är personer med utländsk bakgrund och med någon form av teknisk eller mekanisk kompetens. Mekonomen erbjuder verkstadspraktik, personlig handledning och kompletterande vidareutbildningar.

Läs mer

Svenska med baby

Svenska med baby skapar nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden – och med ursprung i hela världen. Tillsammans bryter de segregationen, bygger nya broar och tränar svenska. Med samtal, joller och skratt som metod!

 

Läs mer

Kompis Sverige

Kompis Sverige tror på möten. Därför skapar de möten mellan etablerade och nya svenskar. På så sätt kan de minska vi och dom-känslan och ändra samhällets syn på integration.

 

Läs mer

MINE – skapar arbete genom mentorer

MINE Malmö är förening som arbetar aktivt för mångfald och för inkludering. MINEs mentorsprogram skapar arbete för 2 av 3 adepter. Sedan 2003 har näringslivet, offentlig sektor och ideella organisationer samverkar inom konceptet. Idag har MINE över 60 medlemsorganisationer.

Läs mer