Open Up! är ett initiativ från eldsjälar, företag, organisationer och offentliga aktörer i Örebro. Vi vill vara en kraft för ökat innanförskap i Sverige.

Idag samlas vi i den ideella föreningen Open Up! som driver inkluderingsfrågor både i teori och praktik, i Örebro och i hela landet. Vi finansieras både av offentliga medel och privata bidrag.

På vårt idémöte i november kan du delta som gäst, utställare eller partner.  Du kan också köpa större biljettpaket eller biljetter till student- och föreningspris.  Mer information om det hittar du under rubriken biljetter.

Vi hälsar hela Sverige välkomna in i mötet!

 

För mer information och kontakt:

Brittinger.orenius@openup2016.com

Sofia.stromberg@openup2016.com

Loredana.farcuta@openup2016.com

info@openup2016.com

#openup2016

Följ oss på Facebook

 

Mission & mål

Open Up! är inte bara ett idémöte, det är långt mer än så. Det är en hälsning till hela Sverige – vi kan så mycket bättre!

Vi har en lång tradition av invandring. I årtionden har vi tagit emot och samspelat med nya svenskar. Idag är vi ett mångfaldsland med alla sina möjligheter och utmaningar. Det är inget vi kan vara för eller emot. Istället ska vi dra fördelar av det nya och hitta vägar genom problemen.

I jakt på lösningar kan vi inte vända alla blickar mot politiken,  där finns många viktiga beslut att fatta men lika avgörande är vår egen inställning. Om allt ifrån näringsliv till föreningsliv och kyrkor ser sin roll, och öppnar fler dörrar, så kommer integrationen få draghjälp.

I det arbetet vill Open Up! vara en katalysator. Vi vill samla och sprida information om invandringens möjligheter. Dessutom vill vi synliggöra framgångsrika inkluderings-initiativ. Vi vill erbjuda en kreativ mötesplats för alla som vill skapa nya lösningar.

Vi vet att ingenting löser sig över en natt. Särskilt inte svåra frågor som utanförskap. Men samtalet om invandring behöver en ny form. Det är dags att släppa in entreprenörer, kreatörer och möjliggörare i diskussionen.

För Open Up! handlar om dig och mig, om vår förmåga att ta tillvara alla de nya människor som delar vår vardag. Vad skulle hända om just du öppnade din dörr?